Γιατί να δώσω SemeVet στο ζώο μου;

In

Το SemeVet βελτιώνει σημαντικά όλα τα χαρακτηριστικά του σπέρματος (όγκο σπέρματος, αριθμό σπερματοζωαρίων, κινητικότητα σπερματοζωαρίων, μείωση ποσοστού ελαττωματικών σπερματοζωαρίων). Επομένως, η χορήγηση του θα βοηθήσει ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή, ώστε να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.