Βασικά Σημεία

  • Βελτιώνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων
  • Αυξάνει τον όγκο του σπέρματος
  • Ενισχύει τη ζωτικότητα σπερματοζωαρίων
  • Μειώνει τη δημιουργία ελαττωματικών
    σπερματοζωαρίων
Γιατί να δώσω SemeVet στο ζώο μου;

Το SemeVet βελτιώνει σημαντικά όλα τα χαρακτηριστικά του σπέρματος (όγκο σπέρματος, αριθμό σπερματοζωαρίων, κινητικότητα σπερματοζωαρίων, μείωση ποσοστού ελαττωματικών σπερματοζωαρίων). Επομένως, η χορήγηση του θα βοηθήσει ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή, ώστε να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πότε να δώσω SemeVet στο ζώο μου;

Ο κτηνίατρος σας είναι ο αρμοδιότερος για να σας ενημερώσει για όποιο πρόβλημα έχει το ζώο και πως θα το αντιμετωπίσετε. Οι κτηνίατροι συστήνουν το SemeVet σε κάθε αρσενικό σκύλο που προορίζεται για αναπαραγωγή.

Μπορώ να δίνω το SemeVet συνεχώς;

Δεν υπάρχει αντένδειξη και μπορεί να χορηγείται συνεχώς. Το διάστημα όμως, καλό θα είναι να το ορίσει ο κτηνίατρος, σύμφωνα με το εκάστοτε πρόβλημα.

Σε πόσο καιρό θα δω αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα δεν είναι ορατά «δια γυμνού οφθαλμού». Απαιτείται σπερμοδιάγραμμα, ώστε να διαπιστωθεί η θετική επίδραση. Γενικά, ο κτηνίατρος σας θα εκτιμήσει την κατάσταση στην τακτική επανεξέταση.

Πόση ποσότητα να δίνω;

Στην ενότητα Δοσολογία θα βρείτε γενικές οδηγίες. Σε περίπτωση που το ζώο σας απαιτεί ειδική μεταχείριση (π.χ. χορήγηση άλλων φαρμάκων, ζώο που νοσεί κλπ.), συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο σας.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search